Generalforsamling Køng Cykel Motion


Tirsdag d. 15-9-2020 i Glamsbjergfritidscenter kl 19.30

Dagsorden

1.         Valg af dirigent og stemmetællere.

2.         Beretning.

3.         Fremlæggelse af regnskab.

4.         Fastlæggelse af kontingent.

5.         Indkomne forslag.

6.         Fremtidigt arbejde.

7.         Valg af bestyrelse og suppleanter.

            på valg for 2år

            Esben Houmann                   modtager genvalg

            Jais Frimodt                          modtager genvalg

            på valg for 1år

            Ole Vestergård Nielsen       modtager genvalg

            Valg af suppleanter.

8.         Valg af revisor og revisor suppleant.

9.         Evt.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Generalforsamling Køng Cykel Motion

Pause udendørs.

Da der de sidste år ikke har været aktiviteter med tilslutning, har vi i bestyrelsen valgt at lukke ned for udendørs afdelingen om ikke andet så sat den på pause.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Pause udendørs.

Spinning starter.

Så er det ved at være tid til starte op på spinning og som sædvanligt er det Ingers torsdags-hold der starter først:

Torsdag den 5. September kl. 10.00

Øvrige hold vil blive meldt ud snarrest og vi glæder os til at se jer igen.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Spinning starter.

Referat fra generalforsamlingen

Nu på hjemmesiden.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Køng Cykel Motion den 28. Marts 2019 kl. 19.30, i Glamsbjerg Fritidscenters cafe.

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år Suppleanter vælges for en periode på 1 år. Esben, Jesper Rasmussen og Jesper Nielsen, Esben ønsker ikke genvalg.
 8. Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år
 9.  Evt.

 

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Nyt Lørdagshold.

SÅ!!! – er der oprettet lørdag formiddags spinning fra på lørdag og forårs sæsonen ud. Det bliver en turnus mellem flere instruktører og jeg starter så på lørdag kl 9.00.
Kom glad og kom godt i gang med weekenden.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Nyt Lørdagshold.

Tak for støtte til Fynske Banks Fond.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Tak for støtte til Fynske Banks Fond.

Mobilpay.

Så har vi fået Mobilpay nummeret er 30429

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Mobilpay.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Mandag den 6. marts afholder Køng Cykel Motion den ordinære generalforsamling kl. 19.30 på Glamsbjerg Hotel. Der serveres Kaffe/The og kage så tilmeld dig under events.

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år , Hanne, Brit og Peter er på valg. Hanne og Brit ønsker ikke genvalg medens Peter håber på en anden vil træde i stedet. Esben og Jesper Rasmussen stiller gerne op og selvfølgelig er andre meget velkomne også.                                                             Suppleanter vælges for en periode på 1 år.
 8. Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år.
 9. Evt.

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil møde op og bakke op om klubben samt dele deres holdninger og ideer til det fremtidige arbejde.

Vi ses.

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Indkaldelse til Generalforsamling.

Det er efterår og spinning starter igen.

Så er det igen muligt at få pulsen op i spinning lokalet, de veloplagte instruktører er igen klar til at fyre op under musik, pedaler og programmer så sveden igen kan dryppe.

Der er ændret lidt på tidspunkterne, denne sæson køres der:

Mandag: 17-18

Tirsdag: 18-19

Onsdag: 17-18

Torsdag:10-11 og 19-20

Lørdag: 9-10

Udgivet i Spinning | Kommentarer lukket til Det er efterår og spinning starter igen.