Generalforsamling Køng Cykel Motion


Tirsdag d. 15-9-2020 i Glamsbjergfritidscenter kl 19.30

Dagsorden

1.         Valg af dirigent og stemmetællere.

2.         Beretning.

3.         Fremlæggelse af regnskab.

4.         Fastlæggelse af kontingent.

5.         Indkomne forslag.

6.         Fremtidigt arbejde.

7.         Valg af bestyrelse og suppleanter.

            på valg for 2år

            Esben Houmann                   modtager genvalg

            Jais Frimodt                          modtager genvalg

            på valg for 1år

            Ole Vestergård Nielsen       modtager genvalg

            Valg af suppleanter.

8.         Valg af revisor og revisor suppleant.

9.         Evt.

Dette indlæg blev udgivet i Spinning. Bogmærk permalinket.