Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Køng Cykel Motion den 28. Marts 2019 kl. 19.30, i Glamsbjerg Fritidscenters cafe.

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremtidigt arbejde.
  7. Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år Suppleanter vælges for en periode på 1 år. Esben, Jesper Rasmussen og Jesper Nielsen, Esben ønsker ikke genvalg.
  8. Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år
  9.  Evt.

 

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.

Dette indlæg blev udgivet i Spinning. Bogmærk permalinket.