Indkaldelse til Generalforsamling.

Mandag den 6. marts afholder Køng Cykel Motion den ordinære generalforsamling kl. 19.30 på Glamsbjerg Hotel. Der serveres Kaffe/The og kage så tilmeld dig under events.

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning om foreningens aktiviteter ved formanden
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremtidigt arbejde.
  7. Valg af bestyrelse og suppleant – Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år , Hanne, Brit og Peter er på valg. Hanne og Brit ønsker ikke genvalg medens Peter håber på en anden vil træde i stedet. Esben og Jesper Rasmussen stiller gerne op og selvfølgelig er andre meget velkomne også.                                                             Suppleanter vælges for en periode på 1 år.
  8. Valg af revisor og revisor suppleant – Revisor vælges for en periode på 1 år Suppleant vælges for en periode 1 år.
  9. Evt.

Forslag som ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil møde op og bakke op om klubben samt dele deres holdninger og ideer til det fremtidige arbejde.

Vi ses.

Dette indlæg blev udgivet i Spinning. Bogmærk permalinket.